Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG
Филтри

Категории с падащо меню

Help Categories

Валутни настройки

Основни валутни настройки

Преди да направите Вашия Summer Cart магазин действащ в Интернет, Вие трябва да настроите валута по подразбиране по Ваш избор. Валутата по подразбиране е единствената приложима валута в административната област на Summer Cart и администраторите на магазина работят само с нея.

Ако искате да поддържате повече от една валута, първо Вие трябва да изберете валута по подразбиране и на второ място, да активирате различни валути за клиентската област.  

Понастоящем Summer Cart има 42 вградени валути и получава ежедневно актуализиране на валутния курс от шест банки. Вие можете лесно да създадете допълнителни валути и да изчислите техните курсове спрямо валутата по подразбиране.

Повече информация относно източниците на валутни курсове ще намерите в тема Модули за валутни курсове.

 

Как да настроим валута по подразбиране

1. Отидете на меню Настройки, под 'Езици и валути' и кликнете на връзка Валути.


2. Вие виждате таблица с основна информация за валутите. В таблицата намерете колонка 'По подразбиране'.
3. Изберете коя да е валута и кликнете на иконата до нея в колонката 'По подразбиране'. Иконата ще се смени на , показвайки, че това е валута по подразбиране.
Валутата по подразбиране се обозначава с . Само една валута може да има статус на валута по подразбиране.

 

Важно:

Запомнете, че Вие можете да смените валутата по подразбиране само с един клик. ОБАЧЕ по този начин Вие НЕЗАБАВНО ЩЕ ПРОМЕНИТЕ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ В МАГАЗИНА положително или отрицателно. Вижте примера по-долу.

 

Какво става, когато променяте валутата по подразбиране?

Да кажем, че първоначално левът е Вашата валута по подразбиране, следователно всички цени са изброени във левове. Примерно една риза струва 30.00 BGN. В даден бъдещ момент Вие избирате щатският долар да бъде валута по подразбиране, тогава цената на ризата автоматично се променя на 30.00 USD, защото в административната област на Summer Cart не се извършва ценово изравняване.

Не забравяйте да преизчислите цените в магазина, винаги когато променяте валута по подразбиране.

 

Как да използваме много валути в клиентската област

След като сте завършили основните настройки, Вие можете лесно да покажете цените на продуктите в клиентската област в множество валути. Вашите клиенти ще могат да избират от кутия 'Валути' тази валута, която е най-подходяща за тях.

  1. Отидете на меню Настройки, под 'Езици и валути' и кликнете на връзка Валути.


  2. Вие ще видите таблица с основна информация за валутите. В таблицата намерете колонката 'Активен'.

  3. Изберете една или повече валути и кликнете върху съответната иконка в колоната 'Активен'
    Активната валута се обозначава с
    Промени статус. Вие можете да имате толкова активни валути, колкото желаете. Всички активни валути са видими в кутията 'Валути' в клиентската област.