Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG
Филтри

Категории с падащо меню

Help Categories

Добавете нова валута

 

 1. Отидете на меню Настройки, под 'Езици и валути' и кликнете на връзка Валути.

 2. Кликнете на бутон 'Нова валута' в началото на страницата. Появява се страница 'Създайте валута'.  Код: въведете официалния код на валутата според ISO 4217  Currency code list, примерно BGN, USD, EUR...

  Име: въведете официалното наименование на валутата

  Символ отляво или символ отдясно: някои валути имат специален символ за обозначаване, примерно $ за USD. При част от валутите този снак се поставя преди цената, при друго - след цената. Тук можете да въведете този символ в съотвеното поле.  В случая с USD, поставяте символа $ в полето "символ отляво"

  Десетичен символ: тук можете да сложите точка "." или запетая "," според това как желаете да се визуализира десетичния символ.

  Сепаратор за хиляди: С какво да бъдат разделяни нулите при сума от няколко хиляди валутни единици? Пример 10 000 или 10, 000 или 10. 000?

  Брой числа след точката: колко числа да се появяват след десетичния символ? Пример: 23.10 лв или 23.100 лв? Важно е да се отбележи, че системата записва до два символа след десетичният символ, за останалите се добавя нула, но може да бъде направено, да работи и с нормални стойности.

  Курс: Курс на новата валута спрямо валутата по подразбиране

  Разреши фиксирани цени: Ако разрешите фиксирани цени, това означава, че веднъж след като сте въвели цените на тази валута, те няма да се обновяват според съотношението им с валутата по подразбиране и валутния курс.

  Активен: Тази опция показва или скрива валутата от достъпа на клиентите.