Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG
Филтри

Категории с падащо меню

Help Categories

Настройки на фактура

С меню “Настройки на фактура” можете да зададете настройките по подразбиране на Вашите фактури, включително формат за номер на фактурата, текущ номер на фактурата, формат на фактурата и други.
 

Как да направим Настройки на фактура

 1. Във Вашия административен панел посочете меню Настройки и натиснете върху подменю “Настройки на фактура”.

 2. Първото меню, в което ще попаднете е “Общи”. В него можете да зададете Данни по подразбиране за Вашата фирма при съставянето на фактури.

 3. В полето “Име на Фирма” задавате какво ще е името на Вашата фирма, което се появява във фактурите по подразбиране.
   
 4. В полетата за адрес “Държава”, “Област”, “Град”, “Фирмен Адрес” и “Пощенски код” задавате адреса по подразбиране на Вашата фирма.
   
 5. В полетата “Телефон” задавате Вашия телефонен номер по подразбиране.
   
 6. В поле “Факс” задавате Вашия контакт за факс по подразбиране.

 7. В полето “Фирмено лого” можете да качите Вашето фирмено лого, което да се визуализира върху фактурите, които издавате.
   
 8. В полетата за Данъчна информация “ЕИК Номер”, “ДДС Номер”, “МОЛ”, “Банка”, “BIC” и “IBAN”, посочвате Вашите фирмени данни по подразбиране.

  Меню с настройки "Фактури":
 9. За да изберете второто меню "Фактури" натиснете върху панел "Фактури" до "Общи". Първата настройка, която ще видите е “Активирай новата фактурираща система”. С нея избирате дали да използвате старата или новата версия за фактуриране.

 10. В полета “Формат за номер на фактура” и “Текущ номер на фактура” задавате какъв да е форматът на поредния номер на фактурата Ви и задавате поредните номера на фактурите да се начисляват автоматично.
   
 11. В полета “Формат за номер на кредитно известие” и “Текущ номер на кредитно известие” задавате какъв да е форматът на поредния номер на кредитното известие и задавате поредните номера на кредитните известия да се начисляват автоматично.
   
 12. С настройката “Покажи името на съставителя върху фактурата” избирате дали да се визуализира името на човека, съставил фактурата в нея.

 13. С настройката “VAT Default Settings” посочвате дали в цената на продуктите е включено ДДС-то и по какъв начин системата да посочва цената на продуктите във фактурата:
  - С “VAT according to tax settings” продуктите взимат ДДС-то от настройките на данъците във Вашия админ панел по подразбиране;
  - С “VAT is already included” посочвате, че ДДС-то вече е включено в цената на продуктите и посочвате какъв % от цената е ДДС, така че да се изважда във фактурите.


 14. В настройките за “Формат на фактурата” можете да управлявате форматите на фактурите си:
  - С “Добави шаблон” можете да добавите нов шаблон за фактура;
  - С бутоните за “По подразбиране” избирате кои формати да се използват по подразбиране за конкретните езици;
  - С бутоните вдясно можете да Преглеждате, Редактирате и Изтривате шаблоните.
  След като сте готови с редакцията на “Настройки за фактура” натиснете бутона “Обнови” в долния ляв ъгъл.