Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG

Help Categories

Редакция на продукт

>> Отворете административната област на Summer Cart.

>> Отидете на меню Магазин, под 'Продукти' кликнете на връзка Продукти.

При активиране на фийдовете в редакцията на всеки продукт се показва нов таб "Фийдове". В него ще видите каква информация предоставят фийдовете и какви са данните които ползва в момента продукта.


  • Изберете дали продукта да се взима  данните от фийд и от кой. Ако продукта изчезне от фийда можете да изберете дали да остане наличен за продажба или да се скрие.
  • сложете отметка и данните за полето няма да се взимат от фийда
  • копирай ръчно всички данни от фийда в продукта
  • копирай данните само за конкретно поле
  • Don't sync field for product - полето не се синхронизира, настройката е зададена локално за продукта
  • Don't sync field for feed - полето не се синхронизира, настройката е зададена в настройките на фийда
  • Current feed - данните на продукта се взимат от този фийд