Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG

Help Categories

Profit By Product

>> Отворете административната област на Summer Cart.

>> Отидете на меню Отчети, изберете отчет, който Ви интересува.

На страница "Profit By Product " можете да видите отчет с печалбите от синхронизираните продукти. Summer Cart представя обобщени отчети във вид на лентова диаграма и таблица, и подробни отчети във вид на линейна диаграма и таблица.


  • вижте обобщен отчет по ден, седмица, месец, тримесечие или година
  • можете допълнително да окажете отчета да се отнася до поръчки с определен статъс
  • изберете времеви период за отчета
  • изберете дали отчета се отнася за определен фийд или за всички фийдове
  • натиснете тук, за да генерирате отчета
  • изтеглете отчета като CSV файл

Диаграма


Таблица


  • Печалба
  • Продажна цена
  • Доставна цена
  • Брой поръчки