Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG

Help Categories

Option Groups Mapping

>> Отворете административната област на Summer Cart.

>> Отидете на меню Feeds, под 'Mappings' кликнете на връзка Option Groups Mapping

Ако в настройките на фийда не сте избрали при синхронизация автоматично да се създават групи с опции в магазина Ви, то Вие ръчно ще трябва да изберете на коя група с опции от магазина Ви отговаря всяка група с опции от фийда.