Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG

Help Categories

Manufacturers Mapping

>> Отворете административната област на Summer Cart.

>> Отидете на меню Feeds, под 'Mappings' кликнете на връзка Manufacturers Mapping

Ако в настройките на фийда не сте избрали при синхронизация автоматично да се създават производители в магазина Ви, то Вие ръчно ще трябва да изберете на кой производител от магазина Ви отговаря всеки производител от фийда.