Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG
Филтри

Категории с падащо меню

Help Categories

За по-добро разбиране на отчетите

Отчетът 'Продажби по продукт' удобно представя цялостен анализ на продажбите. Той Ви помага да разберете кои продукти се продават по-добре, в кои дни/месеци се продава повече и какви са тенденциите, да проверите как вървят продажбите и поръчките в някакъв специфичен период от време. Вие ще видите до 50 най-продавани продукти в лентова диаграма, до 20 най-продавани продукти в линейна диаграма, а продажбите на всички продукти ще видите под формата на таблица. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Продажби по категория' удобно представя анализ на продажбите по категория и Ви помага да разберете кои продуктови категории се продават по-добре, в кои дни/месеци се продава по-добре, да проверите продажбите и поръчките за категория в някакъв определен период от време. Вие ще видите до 50 най-продавани категории в лентова диаграма, до 20 най-продавани категории в линейна диаграма, а продажбите за всички продуктови категории ще видите под формата на таблица. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Продажби по клиент' удобно представя данни за покупателната способност на клиентите Ви и помага да разберете кои клиенти си заслужава да задържите. Вие можете да откриете, дали клиентите се повлияват от сезонни промоции и да анализирате покупателното поведение на клиентите в определен период от време. Вие ще видите до 50 най-доходоносни клиенти в лентова диаграма, до 20 в линейна диаграма а приходите от всички клиенти ще видите в табличен формат. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Продажби по държава' е полезен за онлайн магазини, които продават в повече от една държава. Той удобно илюстрира продажбите по държави. Помага Ви да разберете клиенти от кои държави купуват най-много, да откриете как географските разстояния повлияват на Вашите продажби и да анализирате покупателното поведение на международните клиенти в определен период от време. Вие ще видите до 50 държави в лентова диаграма, до 20 в линейна диаграма, а приходите от всички държави ще видите в табличен формат. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Държави на клиентите' е полезен за онлайн магазини, които имат международен пазар. Той удобно илюстрира географското разпределение на Вашия пазар. Помага Ви да разберете колко клиента имате от една държава и да откриете как географските разстояния влияят на Вашия целеви пазар. Забележете, че когато зададете времеви период в този отчет, ще се вземат предвид клиентите според датата на тяхната регистрация. Вие можете да проверите 2 стойности, използвайки полето Стойност на диаграма: продажби и брой поръчки. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Средна сума на поръчка' е показател, който разделя общата стойност на продажбите на броя поръчки в определен период от време, и е полезен за анализиране на продажбите и поведението на клиентите. Този отчет Ви помага да направите бърз преглед на върховите и спадовите периоди в историята на магазина.
Например, когато един магазин има многобройни, но с ниска стойност продажби, Вие можете да помислите за комбинирани оферти (напр. огромна отстъпка при закупуване на фото апарат и принтер за снимки едновременно), за атрактивни отстъпки за редовни клиенти, безплатни подаръци към високостойностни поръчки.

След като определите времеви период в този отчет, Вие можете да проверите 3 стойности, използвайки полето Стойност на диаграма: продажби, средна сума на поръчка и брой поръчки. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Статуси на поръчка' Ви дава преглед на поръчките според техния статус. Той показва вътрешната работа на магазина и развитието на поръчките. След като определите времеви период в този отчет, Вие можете да проверите 2 стойности, използвайки полето Стойност на диаграма: продажби и брой поръчки. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Методи за плащане' дава пълен преглед на методите за плащане, които Вие предлагате, и обема продажби, обработен с всеки от тях. Този отчет Ви помага да разберете кои методи на плащане за най-предпочитани от клиентите. След като определите времеви период, Вие можете да проверите 2 стойности, използвайки полето Стойност на диаграма: продажби и брой поръчки. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Методи и разходи за доставка' дава пълен преглед на методите за доставка, които предлагате, и обема продажби, изпълнен с всеки от тях. Вие може да разгледате и разходите за доставка, които Вашите клиенти плащат. Този отчет Ви помага да разберете кои са най-изгодните методи за доставка и какво предпочитат клиентите. След като определите времеви период, Вие можете да проверите 3 стойности, използвайки полето Стойност на диаграма: продажби, брой поръчки и разходи за доставка. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Данъци' дава пълен преглед на данъците, които събирате от Вашите клиенти. Този отчет показва размера на данъка, начислен върху продажбите. След като определите времеви период, Вие можете да проверите 3 стойности, използвайки полето Стойност на диаграма: данък, продажби и брой поръчки. Вижте снимки на екрана

 

Отчетът 'Артикули за поръчка' удобно илюстрира количеството продукти в една поръчка. Този показател е полезен, когато анализирате продажбите и покупателното поведение на клиентите.

Например, за да увеличите броя на продуктите в една поръчка, Вие можете да помислите за комбинирани оферти (напр. огромна отстъпка при закупуване на фото апарат и принтер за снимки едновременно), за атрактивни отстъпки за редовни клиенти, безплатни подаръци към високостойностни поръчки.

Вие можете да видите обобщени резултати в лентова диаграма и таблица, а подробни резултати в линейна диаграма и таблица. Вижте снимки на екрана