Помощ

Обратно към: www.summercart.bg
Език: BG
Филтри

Категории с падащо меню

Help Categories

Статуси на поръчка

Какво представлява страницата 'Статуси на поръчка'

>> Отворете административната област на Summer Cart.

>> Отидете на Меню 'Настройки', под 'Конфигурация на магазин', и кликнете на линк Статуси на поръчка.

 

Страницата 'Статуси на поръчка' описва статусите, които ви помагат да посочите развитието на една поръчка с оглед на успешно/неуспешно плащане, пълна/частична доставка, поръчани продукти на склад/извън склад и други.

Използвайте страница 'Статуси на поръчка', за да управлявате предефинирани статуси на поръчка и да създавате Ваши специфични статуси, които подхождат най-добре на бизнес практика Ви. Има 10 предефинирани статуса, вградени в системата Summer Cart, които Вие можете да спирате и подновявате, но не можете да изтривате. Вие можете да създавате, изтривате, активирате и спирате колкото желаете нови статуса. Също така можете да ги подреждате в определен ред.

 

Подреждане на статусите на поръчка в определен ред

С използването на бутоните icon_up / icon_down Вие можете да определите положението на всеки статус в наличния списък. В този ред се показват статусите и в специалното падащо меню Статуси, което е за Ваша употреба в страница 'Поръчки' и 'Детайли на поръчка'.

Предефинирани статуси на поръчка

Предефинираните статуси са предварително зададени, вградени в системата Summer Cart, и съществуват за по-голяма гъвкавост и отчетност на Вашия Summer Cart магазин. Има 2 вида предефинирани статуси – първите са автоматично зададени от системата Summer Cart, а вторите са ръчно зададени от администраторите на магазина. Разликата е, че системата Summer Cart самостоятелно управлява автоматично зададените статуси, но не може да управлява ръчно зададените.

 

Предефинирани статуси на поръчка, автоматично зададени от системата Summer Cart

Незавършена

Това е автоматично зададен статус, означава незавършена поръчка.

Създава се всеки път, когато магазинът Summer Cart използва външна система за разплащания и клиентите напускат магазина (т.е. пренасочени са), за да отидат на уебсайта на разплащателната система. Веднага след като плащането е успешно осъществено във външата разплащателна система, статусът 'Незавършена' автоматично се променя на 'Нова', отбелязвайки нова поръчка.

Неосъществено плащане

Това е автоматично зададен статус, означава поръчката има неосъществено плащане.

Изписва се в случай, че използваната система за разплащания изпраща сървърно съобщение към системата Summer Cart за платежна транзакция, която не може да бъде осъществена. Статусът 'Неосъществено плащане' не може да бъде създаден самостоятелно от системата Summer Cart.

Очаква плащане

Това е автоматично зададен статус, означава поръчката очаква плащане.

Изписва се в случай, че използваната система за разплащания изпраща сървърно съобщение към системата Summer Cart за платежна транзакция, която изисква допълнителeн преглед. Статусът 'Очаква плащане' може да премине към 'Нова', регистрирайки нова поръчка, или към 'Неосъществено плащане', регистрирайки неуспешно плащане.

Нова

Това е автоматично зададен статус.

Изписва се за нови поръчки. Ако се използва онлайн система за разплащания, този статус също така посочва, че поръчката е била успешно платена.

 

Предефинирани статуси на поръчка, ръчно зададени от администраторите на магазина

Обработва се

Означава поръчката се обработва. Този статус се отнася за времето за подготовка на една поръчка, преди да бъде изпратена.

Отказана

Означава поръчката е отказана. Този статус касае случаите, когато администраторите на магазина отказват поръчка, обикновено заради неуспешно офлайн заплащане (напр. неполучен банков превод).

Задържана

Означава поръчката e задържана. Статусът се отнася за случаите, когато администраторът на магазина очаква плащане, обикновено когато плащането ще бъде извършено офлайн (напр. в брой, с банков превод, с пощенски запис).

Доставена

Означава поръчката е доставена. Статусът се отнася за успешна доставка на закупените стоки.

Върната

Означава поръчката в върната. Статусът се отнася за случаите, когато доставените стоки са били върнати от клиента.

Чакаща

Означава поръчката чака изпълнение. Статусът се отнася за случаите, когато администраторът се нуждае от известно време, за да набави поръчаните продукти в наличност и да окомплектова цялата поръчка за изпращане.

 

Вижте също:

Как да създадем нов статус на поръчка?

Как да изтрием статус на поръчка?