Help

Back to: www.summercart.com
Language: EN

Help Categories

Изтриване на държава или област

Изтрийте държава

Отидете на Меню настройки, под 'Местоположения и данъци' и кликнете на връзка Държави. Намерете държавата, която искате да изтриете от наличният списък с държави, като използвате филтриране и кликнете на иконата icon_delete в края на реда. Потвърдете желанието си да изтриете тази държава в допълнителен изскачащ прозорец.

Важно:

Списъкътс държави се появява на редица места едновременно в клиентската иадминистративната област, т.е. ползва се и от администраторите намагазина, и от клиентите. Когато изтривате държава, Вие на практика ямахате от целия магазин.

 

Изтрийте област

Отидете на Меню настройки, под 'Местоположения и данъци' и кликнете на връзка Области. Появява се страницата 'Области'. Намерете областта, която искате да изтриете от наличния списък, като използвате филтриране и кликнете на иконата icon_delete в края на реда. Потвърдете желанието си да я изтриете в допълнителен изскачащ прозорец.

Важно:

Списъкътс области се появява на редица места едновременно в клиентската иадминистративната област, т.е. ползва се и от администраторите намагазина, и от клиентите. Ето защо, когато изтривате област, Вие напрактика я махате от целия магазин.